Απόλλων Βώνης

Στα διάφορα χωριά άρχισαν να ιδρύονται διάφοροι σύλλογοι από προοδευτικούς συνήθως κατοίκους των χωριών.  Η Βώνη δεν αποτελούσε εξαίρεση.  Μια ομάδα προοδευτικών νέων άρχισε να συλλέγει υπογραφές γιατί έπρεπε να υπάρχουν τουλάχιστο είκοσι τέτοιες για να τις υποβάλεις στο Διοικητή και αν τις έγκρινε σου παραχωρούσε την απαιτούμενη άδεια για να λειτουργήσει ο σύλλογος.

Σκοπός του Συλλόγου μας κατ’ επέκταση όλων αυτών των συλλόγων ήταν να αποτραβήξει την νεολαία από το χαρτοπαίγνιο που οργίαζε την εποχή εκείνη, με διάφορες διαλέξεις και μορφωτικά μαθήματα, ανεβάσματα θεατρικών έργων και άλλων γιορτών, η ανακίνηση και προώθηση διάφορων προβλημάτων που αντιμετώπιζε το χωριό όπως δρόμοι, εθνικό μας πρόβλημα και άλλα προβλήματα.  Στη συνέχεια το χωριό μας οργάνωσε και  την ποδοσφαιρική  του ομάδα και έδινε συναντήσεις με άλλες ομάδες της περιοχής μας, ώσπου το 1957 που αποικιακή κυβέρνηση έθεσε εκτός νόμου το ΑΚΕΛ και άλλες οργανώσεις . «Έθεσε εκτός νόμου και το σωματείο μας»

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΙΟΥ « ΑΠΟΛΛΩΝ » ΒΩΝΗΣ

 Ανδρέας Κιουζέλης                                        Επίτιμος Πρόεδρος

Γιώργος Αντωνίου                                           Πρόεδρος

Παύλος Παύλου                                               Αντιπρόεδρος

Χριστάκης Αναστασίου                                    Βοηθός Αντιπροέδρου

Παναγιώτης Ξενοφώντος                                Γενικός Γραμματέας

Παναγιώτης Θεοδοσίου                                  Γενικός Ταμίας

Ελισάβετ Κυριάκου Πέτσα                              Βοηθός Ταμίας

Ελένη Γιωρκακουδιού Θεοδώρου                  Μέλος

Άννα Κοντού Νικολαϊδου                                 Μέλος

Χριστάκης Χριστοδούλου Λεωνίδου                Μέλος

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *