Φονευθέντες/Αγνοούμενοι

Όνομα. Αγνοουμένου.                          Όνομα φονευθέντων

Κώστας Σταυράκη Γιάγκου                       Παύλος Κ. Αρτακά

Γεώργιος Γιωργαλλή Θεοδώρου                Δέσποινα Χρ. Παπά

Λάμπρος Δημητρίου                                   Γεώργιος Χρ. Παπά

Δήμος Χριστοδούλου Ιωάννου                    Κυριακού Σ. Κονάς

Θεόδωρος Ιωάννου                                    Γεωργία Γ. Σταυράκη

Λοϊζος Κάρμιος Ευριπίδη                           Χρίστος Πετρή Γιωρκαλή

Αντρέας Κογκώνη Νικολάου.                      Μιχάλης Σ. Τσιαούσης

Γεώργιος Οικονομίδης Χριστοδούλου         Μαρίτσα Γ. Πέτσα

Αντώνιος Παναγή Θεοχάρους                     Χριστόδουλος Ν. Πιτσίμος

Σωτήρης Πίτσιλλου Νικολάου                     Χριστόδουλος Παπά Νικολάου

Στάρος Σταυράκη Γιάγκου                        Γεώργιος Μαρνέρος

Αθανάσης Χ¨Γιώρκη Χ¨Νικόλα               Γεώργιος Παπαγεωργίου Κων/νου

Γιάγκος Θεοχάρους Σταυράκη              Ανδρέας Σταυράκη Θεοχάρους

Θεοχάρης Θεοχάρους Σταυράκη         Θέμης Βλάμη Ιωάννου

Κώστας Πιριτζής Ξενή                           Χρίστος Μιχαηλίδης Θωμά

Κώστας Βλάμης Χριστοδούλου             Μηλιά Σ. Τσαούση

Χρίστος Λιπέρτος Σάββα

Θεοχάρης Ζαμπακίδης Σάββα

Αντρέας Νηστικού Δημητρίου

 

Γι’ αυτούς που χάθηκαν

Τα μαύρα ρούχα πούβαλαν

πολλοί τους χωρκανοί μας

για τζείνους που εχάσασιν

δίχως κοντά τους νάνουσιν

πιλέμου να τους κλάψουσι

Βάρος εννατόχουσι

Βαθκιά μεσ’ τη ψισιή τους

Να μεν έχουν αναπαμό

Να μεν πνάζουν ποττέ τους.

Στον τάφο που τους έθαψαν

Καντήλι μήτε έαψαν

ένα σταυρό ούτε έβαλαν

Μονάχα με τα κλάματα

που τα κλάψασιη τζιε τάματα

που κάμαν των Αγίων

Να τους αξιώσουσι

να μείνουν γεροί

ώσπου νάρτη μέρα

για το δικό του τάμα.

Στον τάφο τους κανήλι νάψουσι

Τζιαι στην εκκλησιά Αη Γιωργου

Μνημόσυνο να κάμουσi.

Μιχάλης Σ. Τσιαούσιη